fbpx

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en ga zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens.

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met mijn privacy- en cookiebeleid.
Je gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht en/of verstrekt!

 

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. BE YOURSELF zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of verstrekken. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

   

Mei 2018

 

Over BE YOURSELF

 

BE YOURSELF is een eenmanszaak en is als volgt te bereiken:

 

Naam                                                : Marian Tabben
Post-/Vestigingsadres                   : Rooseveltlaan 35           praktijkadres: Vrederustlaan 24

Postcode                                          : 2625 GL                            2645 AW
Plaats                                                : Delft                                  Delfgauw

KvK nr.                                              : 50260588
BTW nr.                                             : 179199705B01

Telefoonnummer                           : 06 52295010
e-mailadres                                     : info@beyourselfdelft.nl

 

In deze privacyverklaring informeer ik je hoe BE YOURSELF persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.

BE YOURSELF respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website.
Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van BE YOURSELF.  Wees je er dus van bewust dat BE YOURSELF niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van BE YOURSELF.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE BE YOURSELF VERZAMELT

Betrokkende kan via website, webshop en sociaal media kanalen van verwerker/verantwoordelijke alleen zelf actief zijn/haar gegevens achterlaten. De gegevens die betrokkene aan verwerker/verantwoordelijke gedurende dit proces verstrekt worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn achtergelaten.

 

Gratis weggevers en producten

 

 • Voor – en achternaam
 • IP-adres
 • E-mailadres

 

Live evenementen & Universal White Time Energy classes / 1- op 1 sessies /

 

 • Voor- en achternaam
 • NAW-gegevens
 • Indien van toepassing je bedrijfsgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • IP-adres

Online programma’s / Classes / Online community

 

 • Voor- en achternaam
 • NAW-gegevens
 • E-mail adres
 • Bankrekeningnummer
 • IP-Adres
 • Bestelgegevens

 

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE [JOUW BEDRIJFSNAAM] VERWERKT

BE YOURSELF verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij dit bij wet is bepaald, deze gegevens actief door jou aan mij zijn verstrekt of jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.
BE YOURSELF heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@beyourselfdelft.nl, dan verwijder ik deze informatie.

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WORDEN PERSOONSGEGEVENS VERWERKT

Ik kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van BE YOURSELF en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan BE YOURSELF verstrekt. De persoonsgegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor ze zijn achtergelaten.

Verwerker/verantwoordelijke voegt nooit zelf jouw emailadres toe aan een mailinglijst.

 

De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:

 

Doel Grondslag
1. Voor het afhandelen van jouw betaling; Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
2. Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame

 

Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven
3. Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.
4. Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten

 

Gerechtvaardigd belang
5. Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
6. BE YOURSELF verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte

 

Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting
7. Om te kunnen voldoen aan de belastingwetgeving

 

Op basis van een wettelijke plicht  

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

HOELANG JOUW GEGEVENS BEWAARD WORDEN

BE YOURSELF bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

–      Wanneer je uitschrijft voor mails, word je op een uitschrijflijst gezet die NIET meer gemaild wordt. Evenwel blijf je nog maximaal 1 jaar in het systeem.

–      Wanneer je na 1 jaar geen enkele mail hebt geopend, word je op een uitschrijflijst gezet die NIET meer gemaild wordt. Evenwel blijf je nog maximaal 1 jaar in het systeem.
Ik hanteer de volgende bewaartermijnen indien we een overeenkomst hebben afgesloten:

 • gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een lopende opdracht;
 • in elk geval niet langer dan een jaar indien er geen activiteit is op het account.
 • Indien een dossier langer worden bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant zijn, worden deze na de bewaartermijn geanonimiseerd gemaakt en bewaard.

 

Persoonsgegevens Termijn Reden
Jouw bedrijfsnaam indien nodig 7 jaar (Belastingwetgeving) Voor het afhandelen van jouw betaling
Jouw voor- en achternaam 1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden
Jouw adresgegevens 1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden
Jouw telefoonnummer 1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden of contact met je kan

opnemen na het invullen van een online contactformulier

Jouw e-mailadres Zolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief Zodat ik jou kan informeren of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier
Jouw IP-adres 30 dagen na websitebezoek BE YOURSELF  analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt 1 jaar na afronding van de overeenkomst  Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden
Gegevens over jouw activiteiten op de website 30 dagen na websitebezoek BE YOURSELF analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

 

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN

BE YOURSELF verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. BE YOURSELF blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met de volgende derden deelt BE YOURSELF gegevens:

Derde Categorie verwerker Doel delen Welke gegevens
Virtual Assistent Verwerker Om mijn systemen in te richten  NAW-gegevens en e-mailadressen
Boekhouder Verwerker Om de BTW- aangifte te doen Offertes en facturen van klanten
Moneybird Bewerker

https://www.moneybird.nl/terms/#privacy-hoe-gaan-we-om-met-de-persoonsgegevens-van-je-klanten

Om facturen en offertes te kunnen opmaken Bedrijfsgegevens benodigd voor het opmaken van offertes en facturen
Vevida.nl   Verwerker Voor de websites:

Be yourselfdelft.nl

Takecontrolofyourlife.nl

e-mail
Active Campaigne

 

Bewerker

www.activecampaigne.com/privacy-policy

Voor het automatiseren van mijn mailings e-mail adres, voor- en achternaam

 

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door BE YOURSELF in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@beyourselfdelft.
BE YOURSELF zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID
Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BE YOURSELF en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.


INDIENEN KLACHT
BE YOURSELF wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat BE YOURSELF niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link:

COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van BE YOURSELF wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die BE YOURSELF gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Functionele en analytische cookies
BE YOURSELF maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven je inzicht in het gebruik van de website van BE YOURSELF.
Bij het plaatsen van analytische cookies hoef ik van jou geen toestemming te vragen. Ik informeer je er wel over bij het bezoeken van mijn website.

Tracking cookies
Met jouw toestemming plaats ik sitetracking van Active Campaigne , welke kan worden opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Meer informatie over sitetracking vind je hier

Deze tracking cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

 

Google Analytics
Via mijn website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie over het beleid van Google vind je hier

 

Social media buttons
Op de website van BE YOURSELF zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en Linkedin. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram respectievelijk Linkedin zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst.  Ik heb daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram en Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-acoounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

http://www.beyourselfdelft.nl  is de website van BE YOURSELF.
Facebook

 Met jou toestemming gebruikt BE YOURSELF, om advertenties beschikbaar te stellen cookies van facebook (facebook Custum Audience, Facebook Impressions, Facebook Connect en Facebook Pixel.)

Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevante advertenties worden doorgegeven.

Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier.   

 

 

BEVEILIGEN

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van BE YOURSELF maakt gebruik van een betrouwbaar SSL/SSL beveiligde verbinding  om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Verder maak ik nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke Wifi.
Mijn laptop is vergendeld met een sterk wachtwoord en mijn mobiele telefoon is zowel vergrendeld met een pincode als met een Touch-ID.
Ik werk mijn plugins en thema van mijn website regelmatig bij. 

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door BE YOURSZELF verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via info@beyourselfdelft.nl

 

WIJZIGINGEN

Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacy beleid te wijzigen.

 

 
– Deze privacy- en cookieverklaring is van Marian Tabben – Be yourself  –

 Laatste AVG correctie doorgevoerd op 25 juni 2018